Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article Photo

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ1  
PR News33  
Total 34  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์


PR News Network (1 - 10 of 33 items)
พาณิชย์ฯ เดินหน้าเตรียมความพร้อมภาคเอกชน รับมือ “โอกาสการค้า การลงทุน ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” หวังกระตุ้นนักลงทุนและผู้ประกอบการเป็น AEC เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนของประเทศ รวมทั้งดึงดูดนักลงทุนเข้าประเทศ(มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์, บจก. 23 กุมภาพันธ์ 2553)
สัมมนาใหญ่ “โอกาสและการเตรียมความพร้อมของไทยจากอาเซียน สู่ AEC – ASEAN Economic Community” ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 พร้อมรับฟังเสวนาพิเศษในหัวข้อ “ตลาดการค้าชายแดน สู่ระบบการค้าภายใต้ความตกลงอาเซียน สู่AEC : กรณีการค้าชายแดนไทย – ลาว (จังหวัดมุกดาหาร) ไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆ(มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์, บจก. 17 กุมภาพันธ์ 2553)
สัมมนาในหัวข้อ โอกาสและการเตรียมความพร้อมของไทยจากอาเซียน และพลาดไม่ได้กับการติดตามรับฟังแนวทางดำเนินการของธุรกิจภาค SMEs ของการค้าชายแดนไทยพร้อมฟังอภิปรายเรื่อง “การเปิดตลาดอาเซียน : How to go ASEAN Market” จากผู้ทรงคุณวุฒิของกรมส่งเสริมการส่งออก และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆ(มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์, บจก. 4 กุมภาพันธ์ 2553)
สัมมนา โอกาสการค้า การลงทุน ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ จ.ระยอง ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2552 พร้อมฟัง ปาฐกถาพิเศษใน หัวข้อ “ทำไมอาเซียน ทำอย่างไรอาเซียน” และพลาดไม่ได้กับการติดตามรับฟังแนวทางการปรับตัวของธุรกิจภายใต้ข้อตกลงเปิดเสรีทางการค้า (FTA) จากผู้ทรงคุณวุฒิ(มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์, บจก. )
สัมมนาใหญ่ “ไทยกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2552 พร้อมรับฟังเสวนาพิเศษจากในหัวข้อ “โอกาสสู่ทางการค้า การลงทุน ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” จากหน่วยงานภาคธุรกิจชั้นนำของประเทศ โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด(มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์, บจก. )
สัมมนา ‘พี่เลี้ยงนักลงทุน’ ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “พี่เลี้ยงนักลงทุน AEC : การปรับตัวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2552(มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์, บจก. )
เปิดตัวโครงการ ‘พี่เลี้ยงนักลงทุน’ ครั้งแรกที่เชียงใหม่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในวัน 11 มิถุนายน 2552 พลาดไม่ได้กับการติดตามรับฟังแนวทางการปรับตัวของธุรกิจภายใต้ข้อตกลงเปิดเสรีทางการค้า (FTA) จากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น(มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์, บจก. )
“มหกรรมสินค้าดี ราคาพิเศษ” จัดโดยสวัสดิการกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ชิญเลือกชม เลือกซื้อหลากหลายสินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องหนัง แฟรนไชส์ สินค้าโอท็อป อัญมณีและเครื่องประดับ ระหว่างวันที่ 17-26 ตุลาคม 2551(124 คอมมิวนิเคชั่นส์, บมจ. 26 กันยายน 2551)
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดสัมมนา “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยในเวทีการค้าโลก” ชุติมา บุณยประภัศร อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นประธานเปิดการสัมมนา “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยในเวทีการค้าโลก” และบรรยายพิเศษเรื่อง “การเจรจาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในเวทีระหว่างประเทศ”ในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2551 เวลา 08.30 -13.30 น. ณ ห้องอโนมา 3 โรงแรมอโนมา(124 คอมมิวนิเคชั่นส์, บมจ. 19 กันยายน 2551)
กรมเจรจาฯ จัดสัมมนา “นานาทรรศนะต่อการทำ ASEAN-EU FTA” รายงานความคืบหน้าของการเจรจาและเป็นเวทีอภิปรายแสดงทรรศนะเกี่ยวกับการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรปของไทย แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำความตกลงการค้าเสรีของไทยในกรอบอาเซียน-สหภาพยุโรป ภายในวันที่ 9 กันยายน 2551(กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 29 สิงหาคม 2551)

Page: 1 | 2 | 3 | 4

upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย