Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
PR News3  
Total 3  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่นส์, บจก.


PR News Network
โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่นส์ ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน ISO 27001:2005 ระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อ (Confidentiality) ให้แน่ใจว่าข้อมูลต่างๆสามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิเท่านั้น และมีการจัดการที่เหมาะสมเพื่อให้ (Integrity) ข้อมูล มีความถูกต้องสมบูรณ์(โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่นส์, บจก. 6 ตุลาคม 2553)
POS ควบรวมกิจการกับ CSC เพิ่มศักยภาพการให้บริการครอบคลุมทุกด้าน บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด และ บริษัท คอมพิวเตอร์ ซายน์ จำกัด ได้ควบรวมกิจการเป็นกลุ่มบริษัทเดียวกันภายใต้ชื่อ “กลุ่มบริษัท POS” และการควบรวมกิจการในครั้งนี้จะทำให้ POS ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการรับช่วงดำเนินงานด้านการประมวลผลเงินเดือน(โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่นส์, บจก. 26 มกราคม 2553)
โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่นส์ – เป็นหนึ่งในการให้บริการทางด้านเอ้าท์ซอสซิ่ง บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (Professional Outsourcing Solutions) หรือ “POS” เป็นบริษัทเอ้าท์ซอสซิ่ง ที่ให้บริการทางด้านการจัดการระบบเงินเดือนและภาษี (Payroll Services) รวมทั้งงานบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับแผนกทรัพยากรบุคคล(โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่นส์, บจก. 17 พฤษภาคม 2550)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย