Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
PR News2  
Total 2  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > สมาคมบริษัทจัดการลงทุน


PR News Network
ผลประกอบการธุรกิจกองทุนครึ่งปี 50 เติบโตรวมกว่าร้อยละ 17 นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน นำทีมกรรมการสมาคมฯ แถลงผลประกอบการธุรกิจกองทุนครึ่งปีซึ่งมีขนาดทรัพย์สินสุทธิขยายตัวรวมกว่าร้อยละ 17 โดยกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล เติบโตร้อยละ 21.30, 7.66 และ 8.15 ตามลำดับพร้อมชูนโยบายสร้างความหลากหลายในกองทุนรวม เพิ่มทางเลือกการลงทุนรูปแบบใหม่(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 สิงหาคม 2550)
ธปท. จัดเสวนาแนะลงทุนนอก เพิ่มทางเลือกให้นักลงทุนไทยได้กระจายความเสี่ยง ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน โครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม และนิตยสาร Money & Wealth จัดเสวนาเรื่อง “เงินไทยไปลงทุนนอก : ทางเลือกใหม่ เพื่อการกระจาย ความเสี่ยง” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการลงทุนในต่างประเทศผ่านกองทุนรวม บลจ.ชั้นนำกว่า 10 แห่งร่วมออกบูธให้คำปรึกษา 6 มิถุนายนนี้(ธนาคารแห่งประเทศไทย 4 มิถุนายน 2550)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย