Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
PR News3  
Total 3  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > คณะกงสุลกิตติมศักดิ์แห่งประเทศไทย


PR News Network
ปตท. ร่วมสนับสนุน “มหกรรมกงสุลโลก เทิดพระเกียรติ ๘๐ พรรษา” World Consular Fair 2007 เป็นงานประชุม แสดงสินค้า และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่ ยิ่งใหญ่ของโลก ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 18 พฤศจิกายน นี้ ณ บางกอก คอนเวนชั่นฮอลล์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว(เอ-พลัส กรุ๊ป, บจก. 19 ตุลาคม 2550)
ครั้งแรก…กับความยิ่งใหญ่ ของงานแสดงสินค้า และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ของโลก “World Consular Fair 2007” คณะกงสุลกิตติมศักดิ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สหพันธ์กงสุลโลก และหน่วยงานระดับชาติ เตรียมจัดงานมหกรรมกงสุลโลก เทิดพระเกียรติ ๘๐ พรรษา องค์ภูมิพล ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมกงสุลโลก เทิดพระเกียรติ ๘๐ พรรษา องค์ภูมิพลระหว่างวันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2550(คณะกงสุลกิตติมศักดิ์แห่งประเทศไทย 2 สิงหาคม 2550)
คณะกงสุลกิตติมศักดิ์เตรียมจัดงานมหกรรมกงสุลโลก เทิดพระเกียรติ ๘๐ พรรษา องค์ภูมิพล ประธานคณะกงสุลกิตติมศักดิ์แห่งประเทศไทย และกงสุลกิตติมศักดิ์ราชรัฐโมนาโกประจำประเทศไทย แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมกงสุลโลก เทิดพระเกียรติ ๘๐ พรรษา องค์ภูมิพล” ระหว่างวันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2550 นี้ ณ. บางกอกคอนเวนชั่นฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว(124 คอมมิวนิเคชั่นส์, บมจ. 10 กรกฎาคม 2550)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย