Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
PR News2  
Total 2  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > กรมขนส่งทางบก


PR News Network
ธนาคารธนชาตจับมือกรมขนส่ง ใช้ระบบชำระภาษีรถยนต์ผ่านอินเตอร์เน็ตครั้งแรกในไทย โครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อสนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าสูงสุด(ธนาคารธนชาต, บมจ. 15 กันยายน 2553)
ปถ.จัด Workshop ให้กับผู้เข้ารอบ 10 ทีมประกวดแผน PR ที่เข้าร่วมการประกวดแผนการประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อเรียนรู้การจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในผลงานและการทำงานจริงในอนาคต ในวันที่ 15-16 กันยายน 2550(กรมขนส่งทางบก 13 กันยายน 2550)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย