Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
ผู้จัดการรายวัน1  
Total 1  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > ราชบุรี อัลลายแอนซ์


ผู้จัดการรายวัน
RATCHควัก420ล้านเพิ่มทุนบ.ย่อยประกาศปันผลครึ่งปีหลังหุ้นละ 1บ. บอร์ดผลิตไฟฟ้าราชบุรีฯอนุมัติจ่ายปันผลครึ่งปีหลัง 2546 หุ้นละ 1 บาท หลังจากจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลก่อนหน้านี้หุ้นละ 75 สตางค์ พร้อมทั้งอนุมัติเพิ่มทุนให้ 2 บริษัทย่อย โดยใส่เงินเพิ่มทุนในบริษัทย่อย "ราชอุดม เพาเวอร์" จำนวน 420.50 ล้านบาท เพื่อใช้เพิ่มทุนใน "ราชบุรี อัลลายแอนซ์" อีกทอดหนึ่ง ซึ่งวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อลงทุนซื้อหุ้นราชบุรีเพาเวอร์ 25%(ผู้จัดการรายวัน 18 กุมภาพันธ์ 2547)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย