Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article Profile

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
ผู้จัดการรายวัน8  
Total 8  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > เพาเวอร์-พี, บมจ.


ผู้จัดการรายวัน
POWERศาลฯยกฟ้องค่าเสียหาย200ล. POWER เผยศาลฯ ยกฟ้อง กรณีที่ "เดอะเบสท์ คอนโดมิเนียม" ฟ้องร้องเกี่ยวกับการทำนิติกรรมอำพราง เรียกค่าเสียหายเกือบ 200 ล้านบาท พร้อมกับเตรียมรับเงินทดลองจ่ายล่วงหน้าคืนจากผู้ว่าจ้าง หลังถูกเบี้ยวหนี้ และศาลฯ พิพากษาให้คู่สัญญาจ่ายคืนตามเงื่อนไขพร้อมดอกเบี้ยวงเงินกว่า 100 ล้านบาท(ผู้จัดการรายวัน 9 ตุลาคม 2551)
ศาลฯสั่งพี.ไพรส์จ่ายหนี้ให้POWER เหตุไม่คืนเงินล่วงหน้าสร้างคลังก๊าซ POWER เตรียมรับชำระหนี้ที่คงค้างพร้อมดอกเบี้ย 4,946,710.18 บาท รวมทั้งให้ชดใช้ค่าทนายความจาก พี.ไพรส์ ตาคำสั่งศาลฯ และพิพากษาคดีที่บริษัทฟ้อง พี.ไพรส์ เนื่องจากไม่ได้รับเงินทดรองจ่ายล่วงหน้าคืนตามาสัญญาในโครงการก่อสร้างคลังก๊าซ(ผู้จัดการรายวัน 26 มิถุนายน 2551)
POWERเผยงบ3Qปี50ขาดทุนลดผู้สอบไม่แสดงความเห็นต่องบฯ POWER ส่งงบ 3 ไตรมาสแรกปี 50 พบผลงานดีขึ้น โดยไตรมาสแรกฟื้นกำไร ขณะที่ไตรมาส 2 และ 3 ขาดทุนลดลงมาก เหตุต้นทุนลดรายได้เพิ่ม และกำไรจากปรับหนี้ ขณะที่ผู้สอบบัญชีไม่อาจสรุปผลการสอบทานต่องบฯ ทำให้ตัวเลขผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ POWER ที่ปรากฏในงบการเงินอาจไม่แสดงค่าที่แท้จริงของกิจการ และ ตลท. ยัง แขวน SP และ NP(ผู้จัดการรายวัน 30 เมษายน 2551)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย