Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ1  
Total 1  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ


นิตยสารผู้จัดการ
ทุบทิ้ง TCDC!! ยุบรวมเป็น IDCL "TCDC เป็นสิ่งที่ดีที่รัฐบาลเก่าทำไว้นะ เป็นสิ่งที่ดีน้อยอย่างที่มี และเป็นการคิดออกนอกกรอบที่ควรสนับสนุนต่อไป" เป็นคำกล่าวทิ้งท้ายของ ศ.ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช ประธานองค์กรใหม่ "สถาบันการเรียนรู้และสร้างสรรค์ (สรส.)" (IDCL : Institute of Discovery & Creative Learning) ซึ่งมีศาสตราจารย์ สุรพล วิรุฬห์รักษ์ รักษาการเป็นผู้อำนวยการคนใหม่และอยู่ภายใต้ OKMD(นิตยสารผู้จัดการ พฤศจิกายน 2550)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย