Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
PR News1  
Total 1  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์


PR News Network
สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์จัดงานสัมมนา “ทิศทางเศรษฐกิจไทย 2551: ความหวังจากการเลือกตั้ง” โดยมีนักธุกิจ นักวิชาการชื่อดังและนักการเมืองเข้าร่วมการเสวนา ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปได้มีความตื่นตัวในเรื่องของปัญหาศรษฐกิจ การเมืองของประเทศซึ่งถือเป็นเรื่องใกล้ตัวและกระทบถึงทุกคนในสังคม(สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 26 ตุลาคม 2550)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย