Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
ผู้จัดการรายวัน1  
Total 1  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > ยูนิเวอร์แซล สตาร์ช, บมจ.


ผู้จัดการรายวัน
USCไตรมาส3ปีนี้ผลงานหด29% กำไรขั้นต้น-ค่าเงินลดต้นทุนเพิ่ม USC ไตรมาส 3 ปีนี้กำไรหด 29% เหตุจากผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนรวมทั้งกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ลดลง รวมทั้งกำไรขึ้นต้นจากธุรกิจผลิตภัณฑ์การเกษตรลดลง สวนทางกับต้นทุนการผลิตและวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียลดลง นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน(ผู้จัดการรายวัน 27 ธันวาคม 2550)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย