Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ1  
PR News1  
Total 2  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ, บจก.


นิตยสารผู้จัดการ
PVR รายได้ช่องใหม่ของกสิกร รูปแบบการแข่งขันธุรกิจบัตรเครดิตของทุกธนาคารส่วนใหญ่จะเน้นให้ลูกค้าใช้บัตรผ่านรายการโปรโมชั่น เที่ยว ดื่ม กิน เป็นหลัก แต่ในปีนี้จะเริ่มเห็นธนาคารกสิกรไทยเข้าไปเจาะกลุ่มลูกค้าประกันภัย เป็นลูกค้ากลุ่มใหม่ที่จะบุกเข้าไปทำตลาดอย่างจริงจัง(นิตยสารผู้จัดการ พฤษภาคม 2551)
PR News Network
บริษัทกลางฯ จับมือธนาคารกสิกรไทยพัฒนาระบบเครื่องออกกรมธรรม์อัตโนมัติ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย พัฒนาเครื่อง PVR (Policy Vendor Register Machine) ให้สามารถรับชำระเงินค่าเบี้ยประกันและยังขยายขอบข่ายให้สามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการโดยใช้บัตรเครดิตรูดผ่านเครื่อง PVR(ธนาคารกสิกรไทย, บมจ. 25 เมษายน 2551)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย