Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
PR News4  
Total 4  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย), บจก.


PR News Network
ผู้นำเยาวชนฮิตาชิ 28 คน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของอาเซียนในเวทีเอเชียและเศรษฐกิจโลก บริษัท ฮิตาชิ ลิมิเต็ด (TSE:6501) ได้จัดงานแถลงข่าว เพื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ ครั้งที่ 12 ได้นำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้นำเยาวชนในอนาคต ภายใต้หัวข้อ “เส้นทางสู่อนาคต: บทบาทของอาเซียนในเวทีเอเชียและเศรษฐกิจโลก”(เวเบอร์ แชนด์วิค ประเทศไทย 8 กรกฎาคม 2556)
ฮิตาชิฉลองครบรอบครั้งยิ่งใหญ่ 100 ปี กรรมการผู้จัดการ ประธาน และซีอีโอ ฮิตาชิ เยือนประเทศไทยร่วมฉลอง ถึงสองงานประกอบด้วยพิธีฉลองครบรอบ 100 ปี ของกลุ่มบริษัทฮิตาชิในประเทศญี่ปุ่น และงานฉลองครบรอบ 50 ปี การดำเนินกิจการของฮิตาชิในประเทศไทย(เวเบอร์ แชนด์วิค 25 มกราคม 2553)
นักศึกษาคนเก่งของไทย แสดงความสามารถในงานผู้นำเยาวชนฮิตาชิ ครั้งที่ 9 ณ ประเทศอินโดนีเซีย นายดล สืบสันติกุล นักศึกษาโครงการหลักสูตรพิเศษเทคโนโลยีการบิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 ใน 4 นักศึกษาตัวแทนจากประเทศไทย ที่เข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ ครั้งที่ 9 ณ ประเทศอินโดนีเซีย(ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย), บจก. 20 สิงหาคม 2551)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย