Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
PR News7  
Total 7  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าทรัพย์สิน AREA


PR News Network
สรุปอสังหาริมทรัพย์ ไตรมาสที่ 3 / 2551 คาดการณ์แนวโน้มจากสามไตรมาสนี้อาจกล่าวได้ว่า อสังหาริมทรัพย์ในปี 2551 จะมีมูลค่าทั้งสิ้น 194,611 ล้านบาท หรือหากเป็นกรณีที่อยู่อาศัย คาดว่าจะเป็นเงิน 174,740 ล้านบาท ซึ่งหมายความว่าจะน้อยกว่าปี 2550 อยู่ประมาณ 11,510 ล้านบาท หรือเป็นสัดส่วนประมาณ 6%(ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าทรัพย์สิน AREA 17 ตุลาคม 2551)
AREA แถลง ฉบับที่ 24/2551 ราคาทรัพย์สิน: ไทย ญี่ปุ่น สหรัฐและอังกฤษ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ AREA ได้จำลองการเปลี่ยนแปลงราคาทรัพย์สินของประเทศไทยในกรณีของที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปรียบเทียบกับความเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในนครใหญ่ของญี่ปุ่น และราคาบ้านในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา(ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าทรัพย์สิน AREA 3 ตุลาคม 2551)
ราคาที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกายังตกต่อเนื่องและผลกระทบต่อไทย ราคาที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกายังตกต่อเนื่องโดยในเดือนล่าสุด กรกฎาคม 2551 ราคาตกลงไป 0.65% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และหากเทียบกับเดือนเมษายน 2550 ซึ่งเริ่มตกเป็นครั้งแรกนั้น ราคาตกต่ำลงไปถึง 5.8% แล้ว คาดว่ายังจะตกต่ำต่อไป เชื่อว่าสถานการณ์จะไม่ลุกลามมายังประเทศไทย(ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าทรัพย์สิน AREA 26 กันยายน 2551)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย