Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
PR News2  
Total 2  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > ไทยสมเด็จ โลจิสติกส์, บจก.


PR News Network
ไทยสมเด็จฯ เปิดตัวบริการใหม่ Asia Road Express การขนส่งสินค้าทางรถข้ามพรมแดนระหว่างไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เพื่อเชื่อมต่อการขนส่งในประเทศดังกล่าวเข้าไว้ด้วยกัน โดยใช้ถนนเป็นเส้นทางหลักในการขนส่ง ช่วยลดค่าใช้จ่าย ซึ่งจะออกเดินทางจากกรุงเทพฯ และกรุงกัวลาลัมเปอร์ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และเสาร์(คอร์ แอนด์ พีค, บจก. 8 ธันวาคม 2551)
ไทยสมเด็จฯ ชี้แนวโน้มธุรกิจการให้บริการคลังสินค้าในเขตปลอดอากรในไทยมีโอกาสโตสูง เนื่องจากสิทธิประโยชน์ทางด้านศุลกากรที่จะได้รับ สภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ความพร้อมด้าน โลจิสติกส์ และค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับสิงคโปร์ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการรวมทั้งเกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการและกระจายสินค้า รวมถึงการตอบสนองความต้องการทางลูกค้าได้อย่างทันท่วงที(คอร์ แอนด์ พีค, บจก. 3 สิงหาคม 2551)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย