Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
PR News2  
Total 2  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ


PR News Network
คณะบุคคลและองค์กรผู้สนับสนุนหลักในการจัดตั้งสวนโมกข์กรุงเทพฯ การจัดตั้งหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ หรือสวนโมกข์กรุงเทพฯ ที่สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ จตุจักร) เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์ผลงานการเผยแผ่พุทธศาสนาของท่านพุทธทาส และศูนย์เรียนรู้และบริการด้านศาสนธรรม กำหนดแล้วเสร็จและเปิดให้บริการปลายปี 2552(มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 13 ตุลาคม 2551)
มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ และภาคีกัลยาณมิตรทางธรรม ร่วมจัดตั้งสวนโมกข์กรุงเทพฯ การจัดตั้งหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ หรือสวนโมกข์กรุงเทพฯ ที่สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ จตุจักร) ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว กำหนดแล้วเสร็จและเปิดให้บริการปลายปี 2552(มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 30 กันยายน 2551)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย