Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ2  
Total 2  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > ทรานสแพ็ค


นิตยสารผู้จัดการ
ทรานสแพ็ค-เวสต์บรู๊ค บุกไทย นอกจากการขาดสภาพคล่องของบริษัทแล้ว ทัศนคติความเป็นมิตรของประเทศไทยที่มีการปฏิบัติต่อบริษัทต่างชาติอย่างเท่าเทียมกับบริษัทท้องถิ่นในประเทศ เป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในรูปแบบร่วมลงทุน (venture capital) จากต่างประเทศถ่ายเทเข้ามาในประเทศมากขึ้น(นิตยสารผู้จัดการ มิถุนายน 2543)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย