Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article Photo

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ12  
Total 12  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > Association of Southeast Asian Nations


นิตยสารผู้จัดการ
เลขาธิการ ASEAN คนต่อไป รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามถูกเลือกให้เป็นเลขาธิการ ASEAN คนที่ 13 ซึ่งจะเข้ามาแทนบทบาทของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมปีหน้า(นิตยสารผู้จัดการ 360 องศา พฤษภาคม 2555)
“พม่า” กับบทบาทว่าที่ประธานอาเซียน ผู้นำพม่าเริ่มแสดงบทบาทเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับตำแหน่งประธานหมุนเวียนของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN) ที่จะมีผลในปี 2014 (พ.ศ.2557) ซึ่งเป็นปีก่อนหน้าที่ 10 ประเทศในกลุ่มนี้จะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community: AEC) ในปี 2015 (พ.ศ.2558) เพียงปีเดียว(นิตยสารผู้จัดการ 360 องศา เมษายน 2555)
มิงกาลาบา-ซินจ่าว เมื่อ East มาบรรจบ West การเปิดประเทศของพม่ามิเพียงมีผลกระทบต่อแกนอำนาจระดับโลกเท่านั้น แต่ในเวทีระดับรองลงมา กรอบความร่วมมือย่อยภายใต้กรอบใหญ่ของอาเซียนที่กำลังจะพัฒนาไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจในอีกไม่ถึง 3 ปีข้างหน้า ก็ได้รับผลพวงด้วยเช่นกัน(นิตยสารผู้จัดการ 360 องศา มีนาคม 2555)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย