Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
ผู้จัดการรายวัน1  
Total 1  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > ภูเก็ต เรดดี้มิกซ์


ผู้จัดการรายวัน
SCPแจงลงทุนในภูเก็ตเรดดี้มิกซ์ธุรกิจมีศักยภาพในการทำกำไรสูง SCP แจงการเข้าซื้อหุ้น "ภูเก็ตเรดดี้มิกซ์" สัดส่วน 45% คิดเป็นจำนวน 6,750 หุ้น ราคาหุ้นละ 1,000 บาท แม้ฐานะทาง การเงินของบริษัทดังกล่าวยังสรุปไม่ได้ เพราะเพิ่งจัดตั้งใหม่เมื่อต้นปี 47 เชื่อธุรกิจมีศักยภาพในการทำกำไร และเป็นโอกาสในการลงทุนที่ทันกับสถานการณ์ เนื่องจากความต้องการใช้คอนกรีตผสมเสร็จเป็นที่ต้องการของตลาดในจังหวัดภูเก็ตสูง(ผู้จัดการรายวัน 20 เมษายน 2547)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย