Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
PR News3  
Total 3  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > สหประกันชีวิต, บจก.


PR News Network
สหประกันชีวิต ครบรอบ 15 ปี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทมีรายได้กว่า 101.02 ล้านบาท มีจำนวนสหกรณ์ผู้ใช้บริการ 106 สหกรณ์ 163 กรมธรรม์ ความสำเร็จในครั้งนี้มาจากการบริหารจัดการธุรกิจที่เปิดกว้างรับฟังทุกความคิดเห็น แสวงหาการมีส่วนร่วมจากสหกรณ์ผู้ถือหุ้น(สหประกันชีวิต, บจก. )
…สหประกันชีวิต เปิดตัวกรมธรรม์ แบบคุ้มค่า 2… กรมธรรม์แบบสะสมทรัพย์เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าที่ชอบวางแผนชีวิตและการวางแผนการออมเงินในอนาคต พร้อมความคุ้มครองชีวิตโดยลูกค้าชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี รับความคุ้มครองนาน 15 ปี พร้อมรับเงินคืน 15 %(สหประกันชีวิต, บจก. )
อาณาจักรใหม่สหประกันชีวิตบนถนนศรีนครินทร์ทุ่มกว่าพันล้านบาท คาดว่าสิ้นปี 2552 ตึกหลังใหม่ที่ใช้ชื่อว่า “U TOWER” ภายใต้ “กลุ่ม U GROUP” บนถนนศรีนครินทร์จะต่อเติมเสร็จ โดยทุ่มงบประมาณไปกว่า 1,200 ล้านบาท รองรับการให้บริการแก่สมาชิกแบบครบวงจร(สหประกันชีวิต, บจก. )


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย