Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article Photo

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ1  
Total 1  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > เอ็น เพาเวอร์ ไบโอ เอนเนอร์จี้


นิตยสารผู้จัดการ
Gasification กระบวนการผลิตไฟฟ้าที่ทั้ง win-win และยั่งยืน ในจำนวนแนวคิดอันหลากหลายที่ถูกนำเสนอขึ้นมาสำหรับการแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ ที่ทั้งสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ทำลายวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนแล้ว การผลิตไฟฟ้าด้วยวิธีการ gasification ถือเป็นกระบวนการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่สุดวิธีหนึ่ง(นิตยสารผู้จัดการ 360 องศา กุมภาพันธ์ 2553)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย