Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
Positioning2  
Total 2  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > คินเนติค เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย), บจก.


Positioning Magazine
สื่อนอกบ้านแบบไหน โดนใจคนกรุงฯ เราเห็นสื่อนอกบ้านหลากหลายรูปแบบ ถามว่า ผู้บริโภคที่สัญจรผ่านไปมา เห็นแล้วรู้สึกอย่างไร อะไรคือ Consumer’s Emotion ที่ผ่านมาไม่มีผลวิจัยชิ้นใดเคยตอบคำถามนี้ คินเนติค เห็นช่องว่างดังกล่าวจึงได้จัดทำผลวิจัยสำรวจผ่านออนไลน์ขึ้น 5 ประเทศ ในเอเชีย เพื่อค้นหาคำตอบนี้ ภายใต้ชื่อ "Moving World"( 10 พฤษภาคม 2554)
สื่อนอกบ้านสัมผัสได้ ถ้าแผ่นป้ายโฆษณาจะสนทนากับผู้โดยสารบริเวณรถไฟฟ้าใต้ดิน ป้าย Mupy จะส่งกลิ่นหอมของน้ำหอมปรับอากาศ มีเสียงนกร้องเจื้อยแจ้ว ผนังตึกจะเป็นฉากหลังฉายภาพ 3 มิติ สร้างเรื่องราวน่าตื่นเต้นให้กับคนที่ได้มาสัมผัส(Positioning Magazine มกราคม 2554)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย