Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ1  
Web Sites1  
Total 2  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)


นิตยสารผู้จัดการ
เมื่อ 2 ยักษ์จับมือกัน ความเป็นไปในแวดวงการเงินกำลังถูกปลุกให้ตื่นขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งถือเป็นธนาคารขนาดใหญ่สุดของไทยประกาศจับมือกับธนาคารไอซีบีซี ด้วยการร่วมลงนามในสัญญาให้การสนับสนุนทางการเงินระหว่างกันในประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน วงเงิน 8,000 ล้านบาท เพื่อเสริมศักยภาพและสภาพคล่องให้กับธนาคารไอซีบีซี (ไทย) และธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) รองรับการแข่งขันและการให้บริการทางการเงินของทั้ง 2 ธนาคาร(นิตยสารผู้จัดการ 360 องศา พฤษภาคม 2554)
Web Sites
โฮมเพจ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited Homepage


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย