Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ1  
Total 1  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > เดอะ โคเจเนอเรชั่น, บมจ.


นิตยสารผู้จัดการ
เดอะโคเจเนอเรชั่น หาสภาพคล่องในตลาด เดอะ โคเจเนอเรชั่น ประสบความสำเร็จในการเร่งหาสภาพคล่อง ทั้งได้ผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่ และออกหุ้นกู้ ทางออกทั้งสอง ไม่ใช่การปรับโครงสร้างบริษัทแต่เพื่อความยืดหยุ่นด้านการเงิน ทางรอดของบริษัทเอกชนไทยใน ปัจจุบันดูจะตีบตัน ข้อความดังกล่าวใช้ไม่ได้กับเดอะ โคเจเนอเรชั่น หรือ COCO ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่แห่งหนึ่งของไทย เมื่อสามารถหาลู่ทางสร้างสภาพ คล่องให้ตนเองได(นิตยสารผู้จัดการ กุมภาพันธ์ 2544)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย