Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article Photo

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ2  
Total 2  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > ไอ-โมบาย โฮลดิ้ง


นิตยสารผู้จัดการ
02 นวัตกรรมทันสมัย ท่ามกลางบรรยากาศภายในร้านอาหาร อิตาเลียนคัลเดอรัชโช่ (Calderazzo) ซอยหลังสวน ที่จัดขึ้นอย่างเป็นกันเอง อีกทั้งยังมีการแบ่งพื้นที่ในงานเพื่อให้ทดลองการใช้งานของ O2 Xda II ในรูปแบบต่างๆ อันได้แก่ GPRS Zone, Bluetooth Zone, Multimedia Zone และ Wi-Fi Zone (นิตยสารผู้จัดการ ธันวาคม 2546)
จากตะวันโมบายสู่ "ฮัทชิสัน" การกลับมาใหม่ของ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ 1900 ที่เคยได้ชื่อว่า มีลูกค้าน้อยที่สุด(นิตยสารผู้จัดการ มีนาคม 2544)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย