Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ3  
Total 3  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > มัทสุชิตะ อิเล็คทริค อินดัสเตรียล


นิตยสารผู้จัดการ
ผู้นำคนใหม่ มัทสุชิตะ ประเทศไทย กับภารกิจครั้งสำคัญ 19,000 ล้านบาท เป็นตัวเลขเป้าหมายยอดการส่งออกของกลุ่ม มัทสุชิตะ อิเลคทริคในประเทศไทย ที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้ในปี 2546ตัวเลขดังกล่าว หากเปรียบเทียบกับยอดการส่งออกของกลุ่ม ซึ่งทำได้ 8,896 ล้านบาท ในรอบปีบัญชี 2543 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 มีนา คมที่ผ่านมา ถือว่าจะต้องเพิ่มสูงขึ้นอีกถึงกว่า 2 เท่าตัว(นิตยสารผู้จัดการ มิถุนายน 2544)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย