Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ1  
Web Sites1  
Total 2  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > ธีโอไฟแนนซ์


นิตยสารผู้จัดการ
การบริหารแจ้งหนี้แบบ TheoFinance บริการการบริหารการแจ้งหนี้ภายใต้แนวคิดที่ผสานรูปแบบธุรกิจแบบใหม่และเก่าเข้าด้วยกัน อาจจะช่วยย่นระยะเวลา การรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการให้กับผู้ส่งออกเร็วยิ่งขึ้น บ่อยครั้งที่ความล้มเหลวในธุรกิจเกิดจากลูกหนี้ชำระหนี้ค่าสินค้าและบริการล่าช้า แต่ปัญหานี้จะหมดไปและสามารถเพิ่มกระแส เงินสดได้ พร้อมทั้งเพิ่มผลกำไรสูงขึ้นหากใช้บริการของธีโอไฟแนนซ์ (TheoFinance) (นิตยสารผู้จัดการ มิถุนายน 2544)
Web Sites


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย