Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ2  
Total 2  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > NOHMEX


นิตยสารผู้จัดการ
CHIANGMAI HIGHPOINT แปลงเมืองเป็นโชว์รูมวัฒนธรรม ภาระทางธุรกิจ ทำให้ไพรัช โตวิวัฒน์ นายกสมาคม NOHMEX มีความจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศค่อนข้างบ่อย (นิตยสารผู้จัดการ กุมภาพันธ์ 2545)
NOHMEX การรวมกลุ่มเพื่อสร้างพลัง สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ (NOHMEX) เป็นการรวมกลุ่มกันของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรมส่งออกของภาคเหนือตอนบน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเชียงใหม่ (นิตยสารผู้จัดการ กุมภาพันธ์ 2545)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย