Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ2  
Total 2  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > CDC


นิตยสารผู้จัดการ
CDC ฉวยโอกาสเปลี่ยนผู้ถือหุ้น ขยายเม็ดเงินลงทุนในไทย แม้จะปักหลักเป็นบริษัทเพื่อการลงทุนในไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่าศตวรรษ แต่บริษัท คอมมอนเวลธ์ ดิเวลลอปเม้นท์ คอร์ ปอเรชั่น หรือ CDC ก็เพิ่งจะสบโอกาสในคราวที่จะมีการแปรรูปกิจการรัฐวิสาหกิจของตนเอง (นิตยสารผู้จัดการ กรกฎาคม 2541)
ยุคใหม่ของซีดีซีประเทศไทย ทายาทอื้อจือเหลียงจูงมือวานิช ไชยวรรณ เข้ามาแล้ว ยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล เป็นทายาทเจ้าสัวอื้อจือเหลียงและเป็นประธานกลุ่มบริษัทพาราวินเซอร์ ส่วนวานิช ไชยวรรณ ก็เป็นยักษ์ธุรกิจชื่อดัง มีหุ้นอยู่ในกิจการใหญ่ๆ หลายแห่ง โดยเฉพาะที่เป็นสถานบัน ปัจจุบันวานิชเป็นประธานกลุ่มไทยประกันชีวิต และเป็นเพื่อนรักของยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล(นิตยสารผู้จัดการ มิถุนายน 2528)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย