Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ1  
Total 1  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > ก.เกริกไกร ฟุตแวร์


นิตยสารผู้จัดการ
ธุรกิจขนาดย่อมทางรอดเศรษฐกิจยุคเผาจริง ในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำอย่างหนัก ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ไม่ว่าสถาบันการเงิน สื่อสาร พลังงาน ปิโตรเคมี รถยนต์ ที่ล้วนแต่เคยเป็น "ฟันเฟือง" สำคัญของเศรษฐกิจต้องได้รับบาดเจ็บจากพิษค่าเงินบาทกันไปถ้วนหน้า และบางรายอาจถึงขั้นล่มสลาย(นิตยสารผู้จัดการ มกราคม 2541)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย