Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ1  
Web Sites1  
Total 2  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > เซ็นเตอร์ ทรานสปอร์ตเทชั่น


นิตยสารผู้จัดการ
จับคู่ขนส่ง จากธุรกิจค้าไม้แปรรูปมาสู่เจ้าของ ตัวกลางจับคู่ขนส่งออนไลน์ ที่ทำให้เจ้าของสินค้า และเจ้าของรถบรรทุกมาเจอกัน โอกาสทางธุรกิจย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ สำหรับผู้ที่แสวงหา เช่นเดียวกับคมวิทย์ บุญธำรงกิจ กรรมการผู้จัดการบริษัทเซ็น เตอร์ ทรานสปอร์ตเทชั่น จำกัด ได้แนว คิดในการทำธุรกิจตัวกลางบริหารรถขนส่ง มาจากธุรกิจไม้แปรรูป ที่เขาต้องใช้รถบรรทุกขนส่งไม้แปรรูปไปให้กับลูกค้าทั่วประเทศ (นิตยสารผู้จัดการ มิถุนายน 2545)
Web Sites


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย