Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ5  
Total 5  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > Deloitte Touche Tohmatsu


นิตยสารผู้จัดการ
UEFA Champion League กับฐานะการเงินสโมสรฟุตบอลยุโรป Deloitte Touche Tohmatsu นอกจากจะเป็นยักษ์ใหญ่ในธุรกิจการบัญชีแล้ว ยังเป็นผู้ชำนัญการระบบการเงินของสโมสรฟุตบอลยุโรปอีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจาก Deloitte รับจ้างตรวจสอบบัญชีและฐานะการเงินของสโมสรฟุตบอลยุโรปนั่นเอง(นิตยสารผู้จัดการ เมษายน 2547)
Parmalat การล้มละลายของ Parmalat ไม่เพียงแต่สั่นคลอนระบบเศรษฐกิจอิตาลีและสหภาพยุโรปเท่านั้น หากยังสะท้อนให้เห็นจุดอ่อนของระบบทุนนิยมโลกอีกด้วย Parmalat เติบใหญ่จากธุรกิจครอบครัวมาเป็นบรรษัทระหว่างประเทศ โดยใช้เวลาเพียง 30 ปีเศษ ธุรกิจดั้งเดิม คือการผลิต Parma Ham และมะเขือเทศกระป๋อง(นิตยสารผู้จัดการ กุมภาพันธ์ 2547)
ความเสี่ยงของแบงก์ใช่ว่ามีเฉพาะสินเชื่อ คนส่วนใหญ่ยังคิดว่างานบริหารความเสี่ยงในสถาบันการเงิน มีจุดโฟกัสใหญ่อยู่ที่เรื่องของการปล่อยสินเชื่อ แต่ความจริงในการทำงานทุกกระบวนการล้วนมีโอกาสเกิดความเสี่ยงได้ทั้งสิ้น หลายคนอาจสงสัยเมื่อเห็นผังโครง สร้างการบริหารงานของธนาคารนครหลวง ไทย เพราะในเมื่อได้มีการตั้งฝ่ายบริหารความเสี่ยงขึ้นมาแล้ว ทำไมจึงต้องแยกฝ่าย บริหารความเสี่ยงสินเชื่อออกมาอีกต่างหาก(นิตยสารผู้จัดการ กันยายน 2546)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย