Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ132  
Positioning116  
ผู้จัดการรายวัน5  
ผู้จัดการรายสัปดาห์10  
PR News87  
Total 340  

Listed Company
Manager Lists
 
Industry > Social


PR News Network (51 - 60 of 87 items)
เทศกาลตรุษจีนปีกุน : คนกรุงฯใช้จ่าย...เม็ดเงินสะพัด 15,600 ล้านบาท คนกรุงเทพฯเชื้อสายจีนใช้จ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีนคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 15,600 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปีที่แล้วที่มีมูลค่ารวม 14,700 ล้านบาท เม็ดเงินที่ใช้จ่ายในช่วงตรุษจีนปีนี้ประกอบด้วยการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าเครื่องเซ่นไหว้ประมาณ 4,400 ล้านบาท การแจกอั่งเปาประมาณ 6,400 ล้านบาท และการใช้จ่ายในกิจกรรมนอกบ้านประมาณ 2,200 ล้านบาท(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, บจก. 26 กุมภาพันธ์ 2550)
ธุรกิจพระเครื่องปี’50 : กระแสนิยม“จตุคาม-รามเทพ”...แรงต่อเนื่องจากปี’49 ความนิยมในการสะสมพระเครื่องในปี 2550 ยังคงเฟื่องฟูต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2546 แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ปี 2549 คือ พระเก่ายังคงหายากมากขึ้น โดยกระแสความนิยมในพระเครื่องที่สร้างใหม่เปลี่ยนไปจากเดิม โดยผู้สร้างและแผงพระต่างๆพุ่งไปที่พระชุด “จตุคาม-รามเทพ” เป็นส่วนใหญ่ ส่วนพระสร้างใหม่อื่นๆก็แผ่วลงไปตาม(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, บจก. 8 กุมภาพันธ์ 2550)
มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ ชูแคมเปญ“80 หลัง ทั่วหล้า 80 พรรษา เทิดไท้ องค์ราชันย์” สร้างบ้านใหม่เพื่อผู้ยากไร้ 2,000 หลัง ภายใน 1 ปี เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนน์มายุครบ 80 พรรษา ในปี 2550 โดยมุ่งเป้าขยายความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย(มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ 31 มกราคม 2550)
สสส. ร่วมกับ ETV จัดพิธีปิดค่ายอบรม โครงการบทดี ชีวิตสวยงาม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) จัด “โครงการบทดี ชีวิตสวยงาม“ เชิญชวนวัยรุ่น มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ปัญหาเรื่องสุขภาวะ ทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ด้วยการเล่าเรื่องเป็นบทละครสั้น เวลาประมาณ 3-4 นาที(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 1 พฤศจิกายน 2549)
นักดื่มไทยตระหนัก ‘เมาแล้วขับ’ เป็นปัญหารุนแรงที่สุด นักดื่มไทยส่วนใหญ่เห็นว่าปัญหาเมาแล้วขับเป็นปัญหาที่รุนแรงที่สุด กระตุ้นการดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ ควรมีบทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้นสำหรับผู้ดื่มแอลกอฮอล์ที่ทำผิดกฎหมาย และผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจเรื่องแอลกอฮอล์ มีข่าวดี นักดื่มไทยมีแนวโน้มดื่มแอลกอฮอล์น้อยลงเพราะห่วงสุขภาพ(มาร์เก็ตไว้ส์, บจก. 18 ตุลาคม 2549)
เปิดเว็บไซต์และสายด่วนฮอทไลน์ ให้คำปรึกษากลุ่มชายรักชายโดยเฉพาะ องค์การแฟมิลี่ เฮล์ท อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (FHI) ได้ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายรักชาย (MSM) ในประเทศไทย ได้พัฒนาเว็บไซต์และสายด่วนฮอทไลน์ขึ้น การให้ข้อมูลเรื่องการดูแลและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสุขภาพทางเพศของกลุ่มชายรักชาย(เวเบอร์ แชนด์วิค (ประเทศไทย), บจก. 18 ตุลาคม 2549)
งานศพ : เม็ดเงินสะพัด 35,000 ล้านบาท...หลากธุรกิจรับทรัพย์ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ประเมินค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพเฉลี่ยในแต่ละปีสูงถึง 35,000 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการจัดงานศพที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่างๆตามความต้องการของเจ้าภาพงานศพ การจัดพิธีแตกต่างกันตามความเชื่อทางศาสนา โดยเฉพาะงานพิธีศพแบบจีนซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มในการทำพิธีกงเต็กและค่าหลุมฝังศพ(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, บจก. 6 ตุลาคม 2549)
ฆ่าตัวตาย : สูญเสียทางเศรษฐกิจ 16,000 ล้านบาท ในวันที่ 10 กันยายน 2549 นับเป็นปีแรกที่ไทยจะจัดให้มีกิจกรรมในวันป้องกันการฆ่าตัวตายสากล แม้ว่าอัตราการฆ่าตัวตายของไทยจะมีแนวโน้มลดลง แต่ปัญหาการฆ่าตัวตายในประเทศไทยก็ไม่ใช่ปัญหาเล็กๆ เพราะจากข้อมูลระบุว่าจำนวนผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายนั้นยังคงสูงกว่าผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จถึง 5 เท่าตัว(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 7 กันยายน 2549)
แรงงานไทยในตะวันออกกลาง : พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ตลาดแรงงานในตะวันออกกลางป็นตลาดที่รัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญในการปรับปรุงยุทธวิธีในการส่งแรงงานให้สอดคล้องกับประเทศที่ต้องการใช้แรงงาน และต้องปรับปรุงคุณภาพของแรงงานไทย เพื่อที่จะสามารถแข่งกับประเทศคู่แข่งของไทยได้อย่างเต็มที่(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 5 กันยายน 2549)
กรุงเทพมหานคร แถลงทิศทางใหม่กรุงเทพฯ “กรุงเทพฯชีวิตดีๆ ... ที่ลงตัว” นายอภิรักษ์ เกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน “กรุงเทพฯชีวิตดีๆ ... ที่ลงตัว” (Bangkok…City of Life) และแถลงถึงการกำหนดทิศทางใหม่ของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ด้วยองค์ประกอบ 4 ประการ(กองประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 30 สิงหาคม 2549)

Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย