Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ1  
Total 1  

Listed Company
Manager Lists
 
Industry > Computer > Networking and Internet > Web Sites > tutor2you.com


นิตยสารผู้จัดการ
tutor2you.com สื่อเรียนเสริมทางไกลจาก LOXLEY หากเปรียบเทียบกระบวนการศึกษา เป็นประหนึ่ง จักรกลในการผลิต โดยมีบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นผลิตผลที่สำคัญของกระบวนการนี้ ครู ซึ่งถือเป็นหน่วยสำคัญที่สุดในกระบวนการศึกษา ก็คงมีฐานะไม่แตกต่างจากฟันเฟืองที่ทำหน้าที่เคี่ยวกรำให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพ แต่จะเกิดอะไรขึ้น(นิตยสารผู้จัดการ กันยายน 2544)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย