Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
people
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

internet
brand


View Results by Group
PR News1  
Total 1  

Listed Company
Manager Lists
 
People > ชาลส์ แอล. คอลต์แมน


PR News Network
นายชาลส์ คอลต์แมน กรรมการธนาคารกสิกรไทยลาออก ในที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 นายชาลส์ แอล. คอลต์แมน (Mr. Charles L. Coltman III) กรรมการของธนาคารได้แจ้งความจำนงขอลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป(ธนาคารกสิกรไทย, บมจ. 17 ตุลาคม 2551)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย