Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ8  
ผู้จัดการรายวัน177  
ผู้จัดการรายสัปดาห์2  
PR News11  
Web Sites1  
Total 197  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)


PR News Network (1 - 10 of 11 items)
4 องค์กรตลาดทุนเดินหน้าโครงการสร้างผู้ลงทุนคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมจัดโครงการ “Smart Investors (ภูมิคุ้มกันเพื่อผู้ลงทุนที่ชาญฉลาด)” มุ่งสร้างผู้ลงทุนคุณภาพ พร้อมให้ความรู้ด้านการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 27 มิถุนายน 2551)
สัมมนา "เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม : จากหลักการสู่เเนวปฏิบัติ CSR” ในวันพุธที่ 18 มิถุนายน 2551 เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับหลักการและแนวทางเบื้องต้นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งเเวดล้อม สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาฟรี(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 12 มิถุนายน 2551)
องค์กรตลาดทุนจัดโครงการตลาดทุนเพื่อนักเรียนนักศึกษา หาประสบการณ์ในองค์กรชั้นนำต่อเนื่องปีที่ 5 เผย 4 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานในตลาดทุนรับเยาวชนฝึกงานประมาณ 25,000 คน เผยยังมีบริษัทจดทะเบียนอีกประมาณ 25 แห่งที่ยังเปิดรับนักศึกษาฝึกงาน สมัครได้ที่ Booth@SET ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ และ www.set.or.th ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มี.ค. 2551(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 7 มีนาคม 2551)
หน่วยงานตลาดทุนร่วมพัฒนาบุคลากรคุณภาพ สนับสนุนทุนปริญญาเอกด้านการพัฒนาธรรมาภิบาล สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กบข. ร่วมให้ทุนสนับสนุนโครงการปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มุ่งส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในตลาดทุนอย่างยั่งยืน(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 มีนาคม 2551)
ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟล์ลิ่ง บมจ.บิวเดอสมาร์ท สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แจ้งให้รับทราบว่าขณะนี้ได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาในหนังสือชี้ชวนนำเสนอขายหุ้นครั้งแรก (ไอพีโอ) ของ บมจ.บิวเดอสมาร์ทให้กับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอแล้ว(พีอาร์พีเดีย, บจก. 23 มกราคม 2551)
4 หน่วยงานตลาดทุนไทย ร่วมจัด “การแข่งขันกีฬา 4 สถาบัน : Sport & CSR Day 2007 ” ในเสาร์ที่ 6 ต.ค. ที่สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์ฯ นำรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้แก่สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ฝึกซ้อมกีฬา เพื่อเตรียมพร้อมให้นักกีฬาผู้พิการในการแข่งขันพาราลิมปิคเกมส์ 2008 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 ตุลาคม 2550)
บอร์ดตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติปรับเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของ ก.ล.ต. เพื่อลดภาระในการปฏิบัติและลดค่าใช้จ่ายในการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในขณะที่ผู้ลงทุนยังได้รับข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 ตุลาคม 2550)
เชิญพบความรู้เกี่ยวกับการลงทุน และสนทนาเรื่องการลงทุนกับคนดัง กับ ก.ล.ต. ในงาน Financial Clinic @ Esplanade ในวันที่ 15-16 กันยายน 2550 พบกับหลากหลายกิจกรรมในการเพิ่มค่าเงินออมด้วยการลงทุนเบื้องต้น และสิทธิพื้นฐานของผู้ลงทุนที่ควรรู้ พร้อมร่วมเล่นเกมส์รับรางวัลมากมาย(สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 10 กันยายน 2550)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมความพร้อมเลขานุการบริษัท รับพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ฉบับใหม่ โดยจัดงานเสวนา “108 ภารกิจเลขานุการบริษัท” พร้อมจัดพิมพ์หนังสือ “บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท” แจกให้ผู้ร่วมงานเสวนา โดยมีเลขานุการบริษัทจากบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 400 คน(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 7 กันยายน 2550)
ทางเลือกใหม่ช่วยกระจายความเสี่ยง งานเสวนาในหัวข้อ “เงินไทยไปลงทุนนอก: ทางเลือกใหม่ เพื่อการกระจายความเสี่ยง” ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศผ่านกองทุนรวมประเภท FIF (Foreign Investment Fund) อันจะเป็นทางเลือกลงทุนที่น่าสนใจทางหนึ่ง(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 8 มิถุนายน 2550)

Page: 1 | 2

upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย