Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ3  
Total 3  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > Bank of America


นิตยสารผู้จัดการ
Parmalat การล้มละลายของ Parmalat ไม่เพียงแต่สั่นคลอนระบบเศรษฐกิจอิตาลีและสหภาพยุโรปเท่านั้น หากยังสะท้อนให้เห็นจุดอ่อนของระบบทุนนิยมโลกอีกด้วย Parmalat เติบใหญ่จากธุรกิจครอบครัวมาเป็นบรรษัทระหว่างประเทศ โดยใช้เวลาเพียง 30 ปีเศษ ธุรกิจดั้งเดิม คือการผลิต Parma Ham และมะเขือเทศกระป๋อง(นิตยสารผู้จัดการ กุมภาพันธ์ 2547)
Mini Card : Trendy Card สำหรับผู้ที่ชอบลองของใหม่ แม้ว่าการเตรียมออก Visa Mini Card ไม่ได้เป็นการเริ่มต้นมาจาก KTC แต่ก็เป็นทิศทางการทำตลาดที่ตรงกับธงนำ ซึ่ง KTC ได้ปักเอาไว้เพราะ Mini Card ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นคนทันสมัย นิยมเทคโนโลยีใหม่และ ชอบของที่มีความแปลก แตกต่างจากของทั่วไปที่สามารถพบเห็นได้ตามปกติ(นิตยสารผู้จัดการ ตุลาคม 2546)
ธนาคารยักษ์ใหญ่สนใจรวมกิจการ ยุคตกต่ำของอุตสาหกรรมธนาคารเมื่อสองปีที่ผ่านมา ปัจจุบันบรรดาธนาคารพาณิชย์ชั้นนำมีความปรารถนาเริ่มต้นความเติบใหญ่อีกครั้ง ด้วยวิธีการซื้อธนาคารพาณิชย์อื่น(นิตยสารผู้จัดการ สิงหาคม 2546)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย