Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
people
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ2  
Total 2  

Listed Company
Manager Lists
 
People > ยิบอินซอย


นิตยสารผู้จัดการ
สายสัมพันธ์ในเครือข่ายของ "ยิบอินซอย" ถ้าจะกล่าวถึง "ยิบอินซอย" ในแง่ของเครือข่ายสายสัมพันธ์แล้ว ก็คงจะต้องเริ่มต้นกันที่นักธุรกิจเชื้อสายจีน ซึ่งอพยพจากอินโดนีเซียเข้ามาค้าขายในประเทศไทยคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่า เล นำ คิน(นิตยสารผู้จัดการ เมษายน 2529)
ยิบอินซอย...กำเนิดจาก 3 ตระกูลที่มีสายโยงใยกับหลายตระกูลเศรษฐี เมื่อ 71 ปีก่อนนั้นหนุ่มไฟแรงที่ชื่อนายยิบอินซอยได้เข้าไปบุกเบิกมาเลเซีย เพื่อเอาวิชาการวิเคราะห์แร่มาเผยแพร่ในประเทศไทยได้สำเร็จเป็นคนแรก นับเป็นการเปิดประตูของอุตสาหกรรมเมืองแร่ใน ประเทศไทย ต่อจากนั้นกลุ่มยิบอินซอยก็ได้สร้างอุตสาหกรรมทอกระสอบขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยอีก และยังมีอีกหลาย ๆ อย่างที่กลุ่มนี้ได้สร้างเอาไว้(นิตยสารผู้จัดการ เมษายน 2529)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย