Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article Photo

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ4  
Positioning1  
ผู้จัดการรายวัน35  
ผู้จัดการรายสัปดาห์2  
PR News80  
Total 120  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > ไอเอ็นจี (ประเทศไทย), บลจ.


นิตยสารผู้จัดการ (1 - 4 of 4 items)
ทางเลือกใหม่ ดูเหมือนว่ากองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund: FIF) จะคึกคักไปถึงปีหน้า หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดโอกาสให้มีการลงทุนเกิดขึ้น(นิตยสารผู้จัดการ ธันวาคม 2550)
FIF คึกคัก แม้ว่าปัญหา subprime จากสหรัฐอเมริกาจะลุกลามไปทั่วโลก และประเทศไทยก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ อาการช็อกที่เกิดขึ้นทำให้สถาบันการเงินเกิดความตึงตัว แต่ในภาวะวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ ถ้ามองตลาดเงินให้รอบด้าน จะเห็นว่ายังมีการลงทุนที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและต่อเนื่อง(นิตยสารผู้จัดการ กันยายน 2550)
อัศวินการลงทุน? เศรษฐกิจไทยยังฟื้นตัวในระดับบอบบาง ความเสี่ยงเศรษฐกิจจะไม่ฟื้นตัวเพิ่มสูงขึ้น กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน จึงคงเป็นแบบอนุรักษ์ เน้นลงทุนในหุ้นที่ผันผวนกับ เศรษฐกิจต่ำ ส่วนตราสารหนี้ เน้นลงทุนระยะสั้น (นิตยสารผู้จัดการ พฤษภาคม 2544)
บลจ.ไอเอ็นจี บุกตลาดตราสารหนี้ นับตั้งแต่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ตลาดหุ้นไทยตกอยู่ในภาวะผันผวนและซฐเซาจนถึงปัจจุบัน ตรงข้ามกับตลาดตราสารหนี้ที่กำลังเติบโตเพิ่มสูงขึ้นทุกขณะ(นิตยสารผู้จัดการ ธันวาคม 2543)

Page: 1

upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย