Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ183  
Positioning169  
ผู้จัดการรายวัน29  
ผู้จัดการรายสัปดาห์25  
PR News26  
Total 407  

Listed Company
Manager Lists
 
Industry > Political and Government


นิตยสารผู้จัดการ (171 - 180 of 183 items)
ฮ่องกงเริ่มดีวันดีคืนแล้ว “ราคาที่ดินเริ่มแพงขึ้น” อีกภายในไม่กี่เดือน ซึ่งอาจจะเป็นเวลาก่อนสิ้นฤดูร้อนของปีนี้–อังกฤษและสาธารณรัฐประชาชนจีนจะบรรลุถึงข้อตกลง ที่อังกฤษจะดำเนินการมอบโอนเกาะฮ่องกงให้กับจีน จะยังไม่มีการโอนอย่างถาวรให้กับจีนภายใน 13 ปี ข้างหน้านี้ ในเมื่อกรรมสิทธิ์ในการเช่าเกาะฮ่องกงยังไม่หมดสัญญา แต่เงื่อนไขในรายละเอียดถ้อยคำข้อสมมติฐานที่ยังกล่าวไปได้ไม่สามารถชี้ลงไปได้ และตลอดจนถึงท่าทีของจีนจะเป็นตัวกำหนดวิถีทางเศรษฐกิจของฮ่องกงใน 2-3 ปีข้างหน้านี้(นิตยสารผู้จัดการ กรกฎาคม 2527)
กระบี่เพลงสุดท้ายของบุญชู สำหรับศัตรูของเขาแล้ว บุญชู โรจนเสถียร เป็นคนที่จะต้องทำลายให้พังพินาศลงไป!(นิตยสารผู้จัดการ พฤษภาคม 2527)
“อุเทน เตชะไพบูลย์กับนิคมอุตสาหกรรมบางปู” กลุ่มตระกูลเตชะไพบูลย์เป็นกลุ่มธุรกิจที่ทำธุรกิจมานานหลายสิบปี ในการทำธุรกิจของกลุ่มนี้จะมีลักษณะโดดเด่นอยู่ประการหนึ่งคือการดำเนินการให้ดีที่สุดและมีความต่อเนื่องตลอดไป พูดง่ายๆ ว่า จับอะไรแล้วไม่เคยปล่อยกลางคัน นิคมอุตสาหกรรมบางปูก็เป็นโครงการอันหนึ่งซึ่งกลุ่มเตชะไพบูลย์เข้ามาเกี่ยวข้อง(นิตยสารผู้จัดการ เมษายน 2527)
สำหรับเจ้าของโรงงาน-นิคมอุตสาหกรรมบางปูมีที่ตั้งและการบริหารได้เปรียบกว่า ทุกวันนี้ปัญหาของการขยายโรงงานและการตั้งโรงงานมักจะวนเวียนกันอยู่เพียงไม่กี่ข้อ ข้อที่สำคัญที่สุดซึ่งเจ้าของโรงงานจะเป็นห่วง และทำให้การตัดสินใจตั้งโรงงานหรือย้ายโรงงานต้องล่าช้าไป มีอยู่ 2-3 ประการ ดังนี้:- สถานที่ตั้ง จุดนี้เป็นหัวใจสำคัญ เพราะการไปอยู่ในสถานที่ซึ่งไกลเกินก็จะเป็นปัญหาการขนส่ง การคมนาคมและการสื่อสาร ก็จะทำให้ต้นทุนสินค้าสูง(นิตยสารผู้จัดการ เมษายน 2527)
นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทยโดยความร่วมมือของรัฐกับเอกชน นับแต่มีการจัดตั้งบริษัทพัฒนาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมประเทศไทย จำกัด เมื่อ 24 ก.ย. 2508 โดยมี อุเทน เตชะไพบูลย์ เป็นประธานกรรมการ จนกระทั่งได้มีการร่วมมือกับ กนอ. จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบางปูขึ้น เมื่อ 27 พ.ค. 2520 โดยมีสมพร จงประเสริฐ เป็นผู้จัดการนิคมฯ แห่งนี้ ถัดมาอีกไม่กี่เดือนนิคมฯ บางปูก็ได้รับอนุญาตให้เป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมทั่วไปจากกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อ 9 สิงหาคมของปีเดียวกัน(นิตยสารผู้จัดการ เมษายน 2527)
“จะต้องควบคุมการตั้งหรือขยายโรงงานอุตสาหกรรม” ยิ่งยง ศรีทอง ผู้อำนวยการกองควบคุมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ถ้าออกใบอนุญาตแล้ว เราจะต้อง control ได้ การจะขยายต้องมี Limit ต้องไม่เพิ่มมลภาวะหรือมลพิษ ระยะเวลาจดทะเบียนกำหนดไว้ 3 ปีจึงจะต่อในอนุญาตครั้งหนึ่งแต่ในปีที่ 3 นี่ เราก็จะดูว่าถ้าไม่ดำเนินตามกฎหมาย เราก็จะไม่ต่อใบอนุญาต แต่ถ้าเผื่อดำเนินการตามกฎหมาย เราก็จะต่อให้เรื่อยๆ(นิตยสารผู้จัดการ เมษายน 2527)
“อุตสาหกรรมที่จะเกิดมลภาวะต้องเอาไว้ชานเมือง” ร.ต.อ.ประสาท ชุณหะมาน รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง รอง ผอ.สำนักผังเมือง - ในรูปวิชาการผังเมือง ถ้าเป็นอุตสาหกรรมที่ทำให้เกิดมลภาวะ เช่น เสียง ความสั่นสะเทือนหรืออากาศเป็นพิษ หรือว่าน้ำเสีย หรือ Noise Pollution ก็ควรใช้ชานเมือง เพราะฉะนั้นการออกผังในอนาคต เราใช้ชั่วอายุคน 20 ปี ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแม่ของลูกได้(นิตยสารผู้จัดการ เมษายน 2527)
"สุรามหาราษฎร" หรือ "สุราทิพย์" มาแล้วก็จากไป มีแต่ "แม่โขงกับกวางทอง" เท่านั้น ที่ต้องอยู่ตลอดไปเพราะเป็นของคนไทย ยุทธจักรเหล้าแต่ไหนแต่ไรมาเป็นเรื่องของผลประโยชน์ก้อนมหาศาลที่ไม่เข้าใครออกใคร(นิตยสารผู้จัดการ เมษายน 2527)
อนาคตของการตั้งหรือขยายโรงงานอุตสาหกรรมในกรุงเทพฯ กำลังจะดับสิ้น แนวโน้มของการขยับขยายการตั้งโรงงานในเขตตัวเมือง โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ นับวันจะยากยิ่งขึ้น ประกอบกับมีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งอันมีชื่อเรียกว่า "การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย" ขึ้น ข้อความนั้นคงจะเข้าเค้า คำถามจึงผุดขึ้นมาในสมองว่า(นิตยสารผู้จัดการ เมษายน 2527)
รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมอย่างไรบ้าง? เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2515 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (หรือ กนอ.) เริ่มกำเนิดออกมาโดยประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 339 ให้เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม คณะกรรมการของ กนอ.(นิตยสารผู้จัดการ เมษายน 2527)

Page: ..11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย