Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article Photo

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ2  
PR News2  
Web Sites1  
Total 5  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > วันทูวัน คอนแทคส์, บจก.


นิตยสารผู้จัดการ
ความหมายของ "ลูกสาวคนที่สี่" การเกิดมาเป็นลูกสาวคนที่สี่ในบรรดาพี่น้องอีกหลายชีวิตไม่ได้บ่งบอกถึงความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และหากเป็นลูกสาวคนที่สี่ของครอบครัว "วิไลลักษณ์" ผู้บุกเบิกกิจการของสามารถ คอร์ปอเรชั่น การเป็นลูกสาวคนที่สี่ของครอบครัวก็ดูสำคัญขึ้น(นิตยสารผู้จัดการ พฤศจิกายน 2549)
PR News Network
วันทูวัน นำหน้าขยายธุรกิจ Contact Center สมบูรณ์แบบ วันทูวัน คอนแทคส์ บริษัทในเครือสามารถฯ ประกาศรุกตลาด Contact Center อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมสนองตอบทุกความต้องการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน มั่นใจธุรกิจโตสวนกระแสเศรษฐกิจเนื่องจากแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพบริการและการใช้ Outsource ที่เพิ่มขึ้น คาดรายได้โตกว่า100 เปอร์เซ็นต์ ในปี 49(วันทูวัน คอนแทคส์, บจก. 24 พฤษภาคม 2549)
“สามารถ” พร้อมให้บริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของ “สกอ.” บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด หนึ่งในบริษัทของกลุ่มบริษัทสามารถ พร้อมเปิดให้บริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน (Call Center) ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)(124 คอมมิวนิเคชั่นส์ 3 สิงหาคม 2548)
Web Sites
โฮมเพจ วันทูวัน คอนแทคส์โฮมเพจ วันทูวัน คอนแทคส์


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย