Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article Photo

industry
company
people
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ2  
Total 2  

Listed Company
Manager Lists
 
People > สุกัญญา วนิชจักร์วงศ์


นิตยสารผู้จัดการ
ความหมายของ "ลูกสาวคนที่สี่" การเกิดมาเป็นลูกสาวคนที่สี่ในบรรดาพี่น้องอีกหลายชีวิตไม่ได้บ่งบอกถึงความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และหากเป็นลูกสาวคนที่สี่ของครอบครัว "วิไลลักษณ์" ผู้บุกเบิกกิจการของสามารถ คอร์ปอเรชั่น การเป็นลูกสาวคนที่สี่ของครอบครัวก็ดูสำคัญขึ้น(นิตยสารผู้จัดการ พฤศจิกายน 2549)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย