Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
PR News13  
Total 13  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > CEVA Logistics (เดิมชื่อ TNT LOGISTICS)


PR News Network
CEVA เปิดบริการเครื่องบินเช่าเหมาลำและบริการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ โดยบริการใหม่นี้จะผสานรวมบริการเครื่องบินเช่าเหมาลำและบริการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศเข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าของ CEVA ได้ตลอดทั้งปี(สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์, บจก. 16 กุมภาพันธ์ 2553)
CEVA เปิดบริการเครื่องบินเช่าเหมาลำและบริการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ บริการใหม่นี้จะผสานรวมบริการเครื่องบินเช่าเหมาลำและบริการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศเข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าของ CEVA ได้ตลอดทั้งปี(สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์, บจก. 11 กุมภาพันธ์ 2553)
อีซูซุ มอบรางวัลเกียรติคุณแก่ CEVA ลอจีสติกส์ CEVA ลอจีสติกส์ ได้ร่วมลงนามในสัญญากับบริษัทอีซูซุ มอเตอร์ ประเทศไทย ในการให้บริการคลังสินค้าและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ สัญญาฉบับดังกล่าวเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและเป็นการยืนยันความเป็นที่หนึ่งในประเทศไทย ด้านการให้บริการประกอบชิ้นส่วนรถยนต์(สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์, บจก. 24 ธันวาคม 2551)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย