Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ1  
Positioning1  
Total 2  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > Tetra Pak International


นิตยสารผู้จัดการ
Parmalat การล้มละลายของ Parmalat ไม่เพียงแต่สั่นคลอนระบบเศรษฐกิจอิตาลีและสหภาพยุโรปเท่านั้น หากยังสะท้อนให้เห็นจุดอ่อนของระบบทุนนิยมโลกอีกด้วย Parmalat เติบใหญ่จากธุรกิจครอบครัวมาเป็นบรรษัทระหว่างประเทศ โดยใช้เวลาเพียง 30 ปีเศษ ธุรกิจดั้งเดิม คือการผลิต Parma Ham และมะเขือเทศกระป๋อง(นิตยสารผู้จัดการ กุมภาพันธ์ 2547)
Positioning Magazine
พลังแพ็กเกจจิ้ง แพ็กเกจทั่วๆ ไป อาจสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์ด้านการปกป้องผลิตภัณฑ์ หรือตกแต่งให้สวยชวนซื้อ แต่สำหรับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างเต็ดตร้า แพ็ค (Tetra Pak) มีเรื่องให้คำนึงถึงมากกว่านั้น(Positioning Magazine มีนาคม 2551)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย