Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ3  
Web Sites2  
Total 5  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > โรงเรียนฮาร์โรว์


นิตยสารผู้จัดการ
Bromsgrove School โรงเรียนนานาชาติแห่งใหม่ พัฒนาความคิดที่ซับซ้อนมากขึ้น หรืออีกนัยหนึ่งศึกษาบทเรียนของผู้มาก่อนมากขึ้น เป็นตัวอย่างของโรงเรียนนานาชาติที่เกิดขึ้นอย่างมหัศจรรย์ในสังคมไทยในช่วงปลายของความเฟื่องฟู(นิตยสารผู้จัดการ กันยายน 2548)
ที่มั่นแห่งใหม่ของ Harrow รุกคืบด้วยความใหญ่และเป็นสากล การประกาศย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนแห่งใหม่ ของ Harrow International School หลังจากเปิดดำเนินการในประเทศไทยได้เพียงไม่กี่ปี เป็นสัญญาณเตือนสู่โรงเรียนนานาชาติแห่งอื่นๆ ก่อนรุกและการแข่งขันที่จะทวีความหนักหน่วงในอนาคต(นิตยสารผู้จัดการ ตุลาคม 2545)
ฮาร์โรว์กรุงเทพฯ ก้าวใหม่ที่ยิ่งใหญ่ในเอเชีย "ฮาร์โรว์" โรงเรียนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 400 ปีจากประเทศอังกฤษ กำลังจะเป็นโรงเรียนทางเลือกแห่งใหม่ในเมืองไทย และภูมิภาคเอเชีย(นิตยสารผู้จัดการ มีนาคม 2543)
Web Sites
Harrow School HomepageHarrow School Homepage
Harrow International School HomepageHarrow International School Homepage


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย