Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article Photo

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ2  
Web Sites1  
Total 3  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > เถ้าแก่แชนแนล, บจก.


นิตยสารผู้จัดการ
“แผนดี พรีเซนต์เด่น เห็นทางรวย” เถ้าแก่ติดดาวปี 2 โครงการเถ้าแก่ติดดาวปี 2 เพิ่มเติมความเข้มข้นในการเฟ้นหาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เหมาะสมกับการเป็นเถ้าแก่ที่ได้รับการติดดาว มีความเก่งกาจรอบด้านในการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นความโดดเด่นในด้านการสร้างตราสินค้า การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้และเกื้อกูลชุมชน ความเป็นยอดนักสู้กล้าพลิกแพลงกลยุทธ์การบริหาร ความโดดเด่นด้านนวัตกรรมหรือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น(นิตยสารผู้จัดการ 360 องศา พฤศจิกายน 2553)
ติดดาวให้เถ้าแก่ ธุรกิจเอสเอ็มอีถือเป็นองค์กรหลักสำคัญที่ผลักดันภาพรวมของเศรษฐกิจไทยให้ยังมั่นคง และสภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในตอนนี้กำลังเป็นบทพิสูจน์ฝีมือผู้ประกอบการในระดับเถ้าแก่ได้อย่างดีว่าใครมีความชำนาญอย่างแท้จริง(นิตยสารผู้จัดการ 360 องศา ธันวาคม 2552)
Web Sites
โฮมเพจ สถานีโทรทัศน์ช่องเถ้าแก่โฮมเพจ สถานีโทรทัศน์ช่องเถ้าแก่


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย