Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ1  
Web Sites1  
Total 2  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > Editions Didier Millet


นิตยสารผู้จัดการ
มองเมืองไทยผ่าน Chronicle of Thailand หากประวัติศาสตร์จะมีไว้เพื่อการศึกษาอดีตและความเป็นไปของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาต่างๆ ด้วยการไล่เรียงข้อมูลและแง่มุมบางประการ ซึ่งการประเมินคุณค่าความถูก-ผิด และประโยชน์ที่จะบังเกิดต่อสาธารณะย่อมเป็นประเด็นที่ขึ้นอยู่กับมาตรฐานทางความคิด และค่านิยมของผู้รับสารว่าเป็นอย่างไร(นิตยสารผู้จัดการ 360 องศา ธันวาคม 2552)
Web Sites
Editions Didier Millet HomepageEditions Didier Millet Homepage


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย