Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article Photo

industry
company
people
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ6  
Total 6  

Listed Company
Manager Lists
 
People > ศิวะพร ทรรทรานนท์


นิตยสารผู้จัดการ
สนใจงานศิลปะเปิด "www.rama9art.org" เมื่อไม่มีหอศิลปะขนาดใหญ่ในเมืองไทย ศิวะพรก็เลยมีความคิดที่จะสร้างหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 ในไซเบอร์สเปซแทน ความฝันของเขากำลังถูกสานต่ออย่างเป็นรูปเป็นร่างแล้ว(นิตยสารผู้จัดการ มกราคม 2543)
หอศิลปะแห่งร.9 ในไซเบอร์สเปซ การใช้ชีวิตในวันว่างของ ศิวะพร ทรรทรานนท์ อดีตกรรมการผู้อำนวยการบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ น่าอิจฉาอย่างมาก เพราะแม้ในปัจจุบันจะมีภาระสำคัญในตำแหน่ง รองประธานกรรมการปรับโครงสร้างหนี้ และเป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย แต่เขายังมีเวลาให้กับสิ่งต่างๆ ที่เขาชื่นชอบเป็นพิเศษส่วนตัวมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสะสมภาพศิลป เล่นเกมคอม พิวเตอร์ และการเดินทางท่องเที่ยว(นิตยสารผู้จัดการ สิงหาคม 2542)
ศิวะพร ทรรทรานนท์ " คนที่น่าอิจฉา" คนบางคนมีชีวิต น่าอิจฉา เพราะสามารถถพูดเต็มปากว่า เกษียณ แต่เขาก็เป็นคนหนึ่งในคณะกรรมการการบินไทย ที่ได้รับความสามารถจากดร. วิชิต สุรพงษ์ ชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ว่าการกระทรวงและธารินทร์ นิมมานเหมินท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเป็นประธานกรรมการบริษัทยูไนเต็ด ซูการ์ เทอร์มินอล ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ศิวะพร เคยช่วยเหลือด้านการก็เงินให้กับกลุ่มน้ำตาล มิตรผล(นิตยสารผู้จัดการ เมษายน 2538)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย