Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article Photo

industry
company
people
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ7  
Positioning1  
ผู้จัดการรายวัน1  
Total 9  

Listed Company
Manager Lists
 
People > อวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์


นิตยสารผู้จัดการ
The Last Jigsaw หากเปรียบภาพของ core business ที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เคยประกาศว่าจะคงไว้เพียง 3 ธุรกิจ เป็นจิ๊กซอว์ขนาดใหญ่แล้ว การประกาศ rebrand เทเวศประกันภัยเมื่อปลายปีก่อนน่าจะเป็นจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายที่จะทำให้ภาพดังกล่าวมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น(นิตยสารผู้จัดการ เมษายน 2548)
มืออาชีพ เครือซีเมนต์ vs ธนาคารกสิกรไทย ในช่วง 2 ทศวรรษมานี้ ธุรกิจหลักของไทยเริ่มลงหลักปักฐาน และสามารถสร้างบุคลากรของตนเองขึ้นมาได้ บุคลากรเหล่านี้สามารถเข้ารับช่วงบริหารกิจการที่ขยายตัว รวมทั้งในการสร้าง "มืออาชีพ" ในวงการธุรกิจที่ขยายตัวและดำเนินธุรกิจซับซ้อนมากขึ้นพอสมควร(นิตยสารผู้จัดการ สิงหาคม 2544)
e-channel Strategy เครือซิเมนต์ไทย ในกระบวนการปรับโครงสร้างเครือซิเมนต์ไทย ตามพิมพ์เขียวที่เริ่มขึ้นเมื่อ 1 มกราคม 2542 ดูเหมือนจะมีความแจ่มชัดในเรื่องยุทธศาสตร์ของธุรกิจหลักที่คงไว้และธุรกิจที่จำเป็นต้องลดบทบาท ซึ่งดำเนินต่อเนื่องมาแล้ว คงจะมีเพียงธุรกิจเดียวที่อยู่ในกระบวนการเริ่มต้นคิดกันใหม่ และตามมาด้วยการปรับตัวธุรกิจอย่างรุนแรงที่สุด นั่นคือ ธุรกิจการค้าภายใต้ CDC(นิตยสารผู้จัดการ มีนาคม 2544)
Positioning Magazine
เสี่ยงเป็นเสี่ยงกัน หลังประกาศปรับภาพลักษณ์องค์กรครั้งใหญ่ เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนโลโก้ให้ดูเรียบง่าย แต่แฝงความหมายเมื่อปลายปีก่อน มาปีนี้เทเวศประกันภัยรุกหนักด้วยโฆษณาชุด “Hand” ทดแทนโฆษณาเก่าที่ผ่านมาแล้ว 6 ปี เพื่อสร้างความคุ้นเคยในภาพลักษณ์ใหม่ขององค์กร และเจาะขยายสู่ฐานลูกค้ารายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มประกันภัยรถยนต์มากขึ้น โดยมีอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ ประธานกรรมการบริหาร เทเวศประกันภัย และ ตรง ตันติเวชกุล ในฐานะครีเอทีฟ ไดเร็กเตอร์ Y&R ร่วมกันแถลงข่าว(Positioning Magazine พฤษภาคม 2548)
ผู้จัดการรายวัน
SCCชี้ตลาดปูนปีหน้าโตอีก แม้รัฐไม่อุ้มลดภาษีโอนบ้าน "ปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม" ในเครือซิเมนต์ไทย ประเมินสถานการณ์ความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในปี 47 เติบโตสูงขึ้นอีก 10% อยู่ที่ 25 ล้านตัน เติบโตต่อเนื่องจากปีนี้ แม้ว่ารัฐจะไม่ต่ออายุภาษีค่าธรรมเนียมโอนบ้านที่จะสิ้นสุดลงในปีนี้เพราะภาคการก่อสร้างที่อยู่อาศัยยังคงขยายตัวขึ้น(ผู้จัดการรายวัน 29 กันยายน 2546)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย