Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article Photo

industry
company
people
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ4  
Total 4  

Listed Company
Manager Lists
 
People > สบสันติ์ เกตุสุวรรณ


นิตยสารผู้จัดการ
มืออาชีพ เครือซีเมนต์ vs ธนาคารกสิกรไทย ในช่วง 2 ทศวรรษมานี้ ธุรกิจหลักของไทยเริ่มลงหลักปักฐาน และสามารถสร้างบุคลากรของตนเองขึ้นมาได้ บุคลากรเหล่านี้สามารถเข้ารับช่วงบริหารกิจการที่ขยายตัว รวมทั้งในการสร้าง "มืออาชีพ" ในวงการธุรกิจที่ขยายตัวและดำเนินธุรกิจซับซ้อนมากขึ้นพอสมควร(นิตยสารผู้จัดการ สิงหาคม 2544)
สบสันติ์ เกตุสุวรรณ ปูนซิเมนต์ MATURE PRODUCT CLASSIC CASE STUDY เขาเป็นคนเรียบง่าย ค่อนข้างสมถะ ตามแบบฉบับของคนเครือซิเมนต์ไทยที่สำคัญเป็นลูกหม้อ เริ่มทำงานครั้งแรกที่นี่ด้วยปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาฯ จากนั้นก็เป็นนักเรียนทุน MBA รุ่นแรกของบริษัท (เขาเรียนจบทั้ง M.Eng และ MBA จาก University of Southern California) ปัจจุบันอายุ 53 ปี(นิตยสารผู้จัดการ กรกฎาคม 2542)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย