Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article Photo

industry
company
people
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ2  
ผู้จัดการรายวัน1  
Total 3  

Listed Company
Manager Lists
 
People > มณฑาทิพย์ โกวิทเจริญกุล


นิตยสารผู้จัดการ
ธุรกิจใหม่ของเอ็มลิงค์ พิธีเซ็นสัญญาระหว่างบริษัทเอ็มลิงค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทโมโตโรล่า อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ที่จัดขึ้นอย่างเป็นทางการท่ามกลางผู้บริหารจากทั้ง 2 ฝ่าย ประกอบด้วย มณฑาทิพย์ โกวิทเจริญกุล รองประธานกรรมการ บริษัทเอ็มลิงค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จอห์น เกอร์เกตตา ผู้จัดการทั่วไป บริษัทโมโตโรล่า อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด มณฑาทิพย์กล่าวถึงการที่เอ็มลิงค์ฯ หันมาจับธุรกิจวิทยุสื่อสาร Trunked Mobile ในระบบ Digital เพิ่มอีกธุรกิจหนึ่ง (นิตยสารผู้จัดการ มกราคม 2547)
ก้าวเดินของเอ็มลิงค์ ยอดขายโทรศัพท์มือถือที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว กลายเป็นโอกาสให้กับธุรกิจค้าเครื่องลูกข่ายที่กำลัง กลายเป็นบริษัทในตลาดหุ้น และยังรวมถึงการกาวไปสู่ การเป็นโอเปอเรเตอร์ในอนาคต(นิตยสารผู้จัดการ พฤษภาคม 2545)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย